Our public privacy statement will soon be translated into English. For now we've published our Dutch privacy statement. If you've got any questions about our privacy policy please contact us and we'll be happy to explain our policy.

WAME hecht grote waarde aan privacy. Wij registreren daarom zo min mogelijk persoonsgegevens en verwijderen eventueel geregistreerde persoonsgegevens zo snel mogelijk. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Heeft u vragen over het privacy statement, wilt u inzage in uw gegevens of wilt u gegevens laten verwijderen, neem dan contact met ons op per e-mail via info@wame.nl. Wij zullen uw verzoek binnen 7 dagen in behandeling nemen.

Onze klanten, relaties en leveranciers

Voor onze dienstverlening zijn wij genoodzaakt om naam en contactgegevens van de contactpersonen van onze klanten, relaties en leveranciers op te slaan. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze dienstverlening in directe relatie tot de applicatie, hosting of andere diensten die deze partijen bij ons afnemen of ons aanbieden. WAME deelt persoonsgegevens van klanten nooit met derden zonder expliciete toestemming van de betreffende klant, tenzij WAME daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Van contactpersonen van onze klanten, relaties en leveranciers registeren wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Onze websites (wame.nl en wame.eu)

Onze websites verwerken uitsluitend IP-adressen en user agent strings ten behoeve van technische ondersteuning van onze websites. Wij houden geen statistieken en profielen van bezoekers van onze websites bij.

Onze websites maken gebruik van de Re-Captcha dienst van Google om Spam te voorkomen. Google kan hierdoor data over bezoekers van onze websites verwerken. WAME heeft geen toegang tot deze data. Het privacy statement van Google is na te lezen op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Dataverwerkingen voor klanten

Als softwareontwikkelaar hebben wij geregeld toegang tot gegevensverzamelingen van onze klanten. Deze verzamelingen kunnen ook persoonsgegevens bevatten. De verantwoordelijkheid over deze gegevensverzamelingen ligt bij de betreffende klanten. WAME treedt bij deze verzamelingen slechts op als verwerker. Voor verzoeken met betrekking tot inzage of verwijdering van gegevens uit deze verzamelingen moet rechtstreeks contact worden opgenomen met de betreffende verantwoordelijke partij.

Wij hebben uitsluitend toegang tot data uit gegevensverzamelingen van onze klanten indien de betreffende klant een verwerkersovereenkomst met ons heeft afgesloten. Toegang tot deze verzamelingen is beperkt tot een selecte groep medewerkers van WAME. WAME gebruikt deze toegang alleen ter ondersteuning van de geleverde applicaties en hosting. Voor ontwikkeling en testen van nieuwe producten en functies gebruikt WAME zo veel mogelijk testdata of geanonimiseerde data.

Sollicitanten

Als iemand solliciteert bij WAME hebben wij tijdelijk een CV en contactgegevens nodig. Als de sollicitant niet bij ons in dienst treedt verwijderen wij de CV en contactgegevens binnen 30 dagen.